برای دیدن تصویر کامل و جزئیات قیمت بر روی مشاهده کلیک کنید.


| برای دیدن تصویر کامل و جزئیات قیمت بر روی مشاهده کلیک کنید.

برای دیدن تصویر کامل و جزئیات قیمت بر روی مشاهده کلیک کنید.


c-656
0
0

مشخصات کلی : برای دیدن تصویر کامل و جزئیات قیمت بر روی مشاهده کلیک کنید.

نام محصول ( طبق تصویر از چپ به راست ) قیمت کمد یا تخت (MDF) کابین فوقانی (MDF)
کتابخانه گوشه چپ 50 0 0
تخت تاشو یک نفره عمودی 90 0 0
کمد درآور 4 کشو 90 0 0
تخت تاشو یک نفره عمودی 90 0 0
کمد آرایشی طبقه نما( بانور ) 60 0 0
کمد لباس گوشه 0 0
میزکامپیوتر ویترین دار 90 0 0
کتابخانه گوشه راست 50 0 0
جمع محصولات 0 0
درصورت سفارش نما از جنس هایگلاس 25 - 15% افزوده خواهد شد جمع کل محصول : 0 تومان
قیمت تشک جداگانه محاسبه و اضافه خواهد شد.

0

دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید

02165468662
کارشناسان خارج از دسترس