فنک شویثی در اتاق خواب

نحوه ی چیدمان اتق خواب چطور باشه؟

نحوه ی چیدمان اتق خواب چطور باشه؟

فنک شویثی در اتاق خواب

سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۳۲۱ بازدید


هرگز به صورتي نخوابيد که پاهاي تان به سوي در ورودي اتاق باشد. هرگز در جايي نخوابيد که بالاي سرتان مقدار زيادي کتاب وجود داشته باشد. کتاب ها بايد درون قفسه کتاب باشند و قفسه داراي در باشد. زير تخت خود را خالي کنيد. نگذاريد فضاي خالي زير تخت به انباري مبدل شود. شما شب ها روي همين وسايل مي خوابيد و همين باعث مي شود تا خواب هاي ناراحت داشته باشيد.
ملحفه هاي خود را مرتب عوض کنيد. رنگ آنها نيز مهم است. ملحفه هاي آبي يا تيره باعث سر شدن بدن و داشتن خواب عميق مي شود. اگر براي بيدار شدن در صبح دردسر داريد، بهتر است از رنگ هاي روشن استفاده کنيد. به علاوه بعد از شستن ملحفه ها حتماً آنها اطو کنيد. گرماي اطو به آنها انرژي مي دهد و خوابيدن روي ملحفه تميز و صاف، ارزش دادن به خواب است. اگر شما به اندازه متوسط بخوابيد، حدود يک سوم عمر خود را در خواب سپري مي کنيد. بنابراين قسمت مهمي از عمر شما در خواب طي مي شود.
اگر نزديک پنجره مي خوابيد، دست کم نيم متر با آن فاصله بگيريد و شب ها پرده اتاق را بيندازيد. مهم نيست شما در منطقه گرمسير يا سردسير زندگي مي کنيد، پنجره ها محل مکش انرژي اتاق به بيرون است و همين امر نيروي شما را در خواب ضعيف مي کند. هيچ وقت بعد از بلند شدن از خواب با لباس خواب در اتاق راه نرويد. لباس هايي که با آنها خوابيديد، انرژي خواب را به خود جذب کرده اند که انرژي سرد و سکون است. شما بعد از بيدار شدن از خواب، به حرکت در زندگي نياز داريد. بنابراين آنها را عوض کنيد. بهتر است بعد از درآوردن لباس هاي خواب، آنها را براي مدت يک ربع روي بند لباس انداخته تا هوا بخورند. اگر بتوانيد آنها را آفتاب بدهيد که خيلي عالي است. در اتاق گل و گياه فراوان قرار ندهيد. گل ها و گياهان شب ها دي اکسيد کربن پس مي دهند.

فنگ شويي در حمام و دستشويي

حمام و دستشويي در واقع مرکزيت عنصر آب مي باشد. بنابراين بايد دقت داشت که در چرخه مناسب قرار گيرد. همان طور که قبلاً به آن اشاره گرديد، وجود حمام در اتاق خواب باعث جذب انرژي شما شده و عنصر آب، شنگ چي( انرژي مثبت) شما را جذب مي کند چرا که ويژگي عنصر آب اين گونه است. همچنين ماهيت دستشويي به گونه اي است که انرژي چي نمي تواند به راحتي در آن جريان داشته باشد و اصولاً حمام و دستشويي منفعل هستند و کاملاً تحت کنترل عنصر آب قرار دارند. اگر از فنگ شويي در اين ناحيه استفاده نگردد، ممکن است که انرژي منفي( شاچي) در محيط به جريان افتد و تأثيرات منتفي جريان مذکور به طور مستقيم بر ساکنان خانه وارد شود. از طرفي آبي که در جريان باشد، خصوصاً در مسيري که به خارج از خانه هدايت مي گردد، مي تواند انرژي مثبت به وجود آمده در محيط خانه را به همراه خود خارج کند و آرامش، آسايش و سعادت خانوادگي را از بين ببرد. از اين رو جايگاهي مناسب براي حمام و دستشويي لازم بوده و رنگ آميزي در چيدمان صحيح، محيط را براي شما مناسب و در موقعيت صحيح فنگ شويي قرار مي دهد. دستشويي نبايد کنار آشپزخانه يا وسط خانه قرار بگيرد. دستشويي نبايد به طور مستقيم در برابر درب ورودي قرار گيرد. دستشويي نبايد کنار درب ورودي قرار بگيرد. دستشويي نبايد متصل به اتاق نشيمن باشد. يک چهارپايه چوبي و وسايل چوبي مختلف در حمام و دستشويي، فنگ شويي ايده آل را مهيا مي کند( در چرخه سازنده عناصر، آب چوب را تغذيه مي کند و در مسير مناسب طبيعي خود قرار دارند، يعني قرار گرفتن اين دو عنصر کنار هم، ايده آل چرخه سازنده عناصر است). استفاده از آينه در حمام و دستشويي توصيه مي شود چرا که مانع به هدر رفتن انرژي مثبت( شنگ چي) شده و از پديد آمدن فضاي مرده و انرژي منفي( شاچي) جلوگيري مي کند. امروزه در بسياري از طراحي هاي داخلي منازل متأسفانه از پنجره در حمام استفاده نمي شود. بنابراين توصيه مي شود از چهار آينه رو به روي هم در حمام استفاده کنيد يا حداقل آينه اي که در دسترس داريد را در اين محيط قرار دهيد. آينه ها انرژي مثبت چي را به جريان انداخته و حتي بوي نامطبوع را نيز از بين مي برند. تعجب نکنيد، فنگ شويي اين چنين عمل مي کند. از گياهان سبز به طور ثابت يا آويزان استفاده نماييد. گياهان زنده و سر سبز در حمام باعث توليد عنصر چوب و طبيعت شده و در کنار عنصر آب بسيار مؤثر عمل مي کنند. بنابراين انرژي مثبت چي( شنگ چي) به جريان مي افتد.
منبع: کوچه ما، شماره 10.دیدگاه خود را بیان کنید