افزایش پانزده درصدی قیمت محصولات در مرداد 99

افزایش پانزده درصدی قیمت محصولات در مرداد 99 / به دلیل افزایش ناگهانی و قابل توجه مواد اولیه در اواخر تیر ماه 1399 , در جلسه شماره 4534 اعضای هیات مدیره در تاریخ 99/05/01 , به ناچار افزایش قیمت 15 درصدی محصولات تصویب گردید . گفتنی است با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود , بنا بر سیاست های بهجا در جهت حمایت از مصرف کنندگان گرامی , سیستم فروش اقساطی بهجا بیش از پیش فعال گردید .

افزایش پانزده درصدی قیمت محصولات در مرداد 99 / به دلیل افزایش ناگهانی و قابل توجه مواد اولیه در اواخر تیر ماه 1399 , در جلسه شماره 4534 اعضای هیات مدیره در تاریخ 99/05/01 , به ناچار افزایش قیمت 15 درصدی محصولات تصویب گردید . گفتنی است با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود , بنا بر سیاست های بهجا در جهت حمایت از مصرف کنندگان گرامی , سیستم فروش اقساطی بهجا بیش از پیش فعال گردید .

افزایش پانزده درصدی قیمت محصولات در مرداد 99

چهار‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۴۹ بازدید

افزایش ده درصدی قیمت محصولات در مرداد 99

به دلیل افزایش ناگهانی و قابل توجه مواد اولیه در اواخر تیر ماه 1399 , در جلسه شماره 4534 اعضای هیات مدیره در تاریخ 99/05/01 , به ناچار افزایش قیمت 15 درصدی محصولات تصویب گردید . گفتنی است با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود , بنا بر سیاست های بهجا در جهت حمایت از مصرف کنندگان گرامی , سیستم فروش اقساطی بهجا بیش از پیش فعال گردید .

دیدگاه خود را بیان کنید